arin JS
Home page Ad

अनलाईनं आईपीएलया सट्टेबाजी याकूम्हेसित ज्वन

Jheegu Sah – Biraj,    २०७८ बैशाख १७, शुक्रबार    वर्गीकृत अपराध

रौतहटय् अनलाईनं आईपीएलया सट्टेबाजी अले जुवा म्हितकूगु द्वपनय् छम्हेसित ज्वंगु दु ।

गौर नगरपालिका–१ याम्ह २६ दँया सुधिर कुमार जैसवालयात प्रहरीं ज्वंगु खः ।

जैसवालयात सट्टाबाजी यायेत छ्यलीगु मोबाईललिसें बिहीबाः प्रहरीं ज्वंगु खः ।

जैसवालं थःगु यूनिभर्सल मोबाइल एसेसोरिज पसलमा Diamond EXTH अनलाइनं आइपीएलया सट्टेबाजी व जुवा म्हितकीम्ह मास्टर एजेन्टया रुपं कारोबार यानावःगु खनेदुगु प्रहरीं न्ह्यथंगु दु ।

जिल्ला प्रहरी ज्याकू रौतहटं खटेजूगु प्रहरी टोलीं जैसवालयात ज्वंगु खः ।

जैसवालं अनलाईनं ४८ म्हेसिया पुचः दयेकाः १७ लाख ३९ हजार ६ सय ४० तका ज्वलिंज्वःया सट्टाबाजी जुवा म्हितकूगु अनुसन्धानं सीदुगु प्रहरीं जानकारी ब्यूगु दु ।

जैसवाल उपर जुवा वा सट्टेबाजी यायेमज्यूगु अन्तर्गतको कसूरय् ७ न्हु म्याद अनुमति कयाः थप अनुसन्धान जुयाच्वंगु जिल्ला प्रहरी ज्याकू रौतहटं न्ह्यथंगु दु ।

Detail page ad