arin JS
Home page Ad

सक्वय् माधव नारायणया देगः दयेकेगु खँ व सक्व देयया संपदा संस्कृतिया खँ

Jheegu Sah – डा बाल गोपाल श्रेष्ठ,    २०७८ भाद्र ८, मंगलबार    वर्गीकृत तजिलजि

सक्वय् दँयदसं तःजिक माधव नारायणया धलं दनीगु सालिनदिइ माधव नारायण देगः दयेकेत्यंगु बांलाःगु खँ खः । तर धलं दनीगु जगतिइ दुहांवनेगु लुखा नापं देगः दयेकेत्यंगु धाःसा बिलकुल मिलेमजूगु ज्या जुल । माघया मेला जुइबलय् पलाः तयेगु थाय् तकं मदयक हुल जुइगु थासय् मछिं मछिं देगः दनां बांलाःगु देगः दनेफइगु खँ मखु । उलि चीधंगु थासय् तःजिगु तजाःगु देगः दनेगु धयागु संभव मदु, उकीसनं खुसि सतिक सुरक्षित नं मखु । 

देगः दनेगु ज्या खुसि सिथय् मखु, खुसिं भचा च्वय् थौंकन्हय् स्वस्थानी देगः दयाच्वंगु जःखः वा अश्वमेघ यज्ञ याइथाय् वालाफाला याये छिंथाय् सुरक्षित थासय् दयेकल धाःसा तसकं बांलाइगु खनेदु ।

न्हूगु देगः दयेकेगु धयागु छगू ऐतिहासिक ज्या खः । थ्व ज्या सकस्यां आहा बांलाः धाये फइ कथंया जुइमाः । थज्याःगु ज्या यायेबलय् देश दुनेया बुरापाका सकललिसे ब्यापक सहलह यानाः लिपा पश्ताचाप याये म्वायेक दयेकेमाः । थ्व देगः गनया छु देगःया नमूना स्वयाः दयेकेत्यंगु खः धयागु नं प्रष्ट जुइमाः ।

सक्वय् दँयदसं माधव नारायणया धलं दनेगु जुयावयाच्वंगु सलंसः दँ पुलांगु परंपरा खः । अथेनं माधव नारायणया देगः दयेकेज्या जूगु धाःसा मदुनि । माधव नारायणया देगः दनेगु धयागु धात्थे नं न्हूगु ज्या खः ।

नादिइ थो देग चांगु नारायण वा मेगु व स्वयां बांलाःगु देगया नमूना कथं दयेकल धाःसा देगःया मू तच्वइ । स्वस्थानी देगः बांलाः थें माधव नारायणया देगः व स्वयां झन अझ अप्वः बांलाक दयेकेगु ज्या जुइमाः । 

मेगु खँ माधव नारायणया हे धलं दनेगु जुयाच्वंगु थाय् जूगुलिं माधव नारायणया देगः दयेकेगु धयागु पायछि ज्या खः । तर धेब फुकीपिं दातात वल धायेवं नादिइ जःखः जथाभावि द्यः देगःत वा न्हूगु संरचनात दयेके बीगु ज्या यानाः व थाययात विरुप कुरुप याना यंकेगु ज्या नं थत्थें दिकेमाःगु खनेदु ।

सालिनदी क्षेत्र धयागु सक्वया ऐतिहासिक संपदा जुयाच्वंगु थाय् खः । थज्याःथाय् गुलिस्यां १०८ महाद्यः दयेकेगु गुलिस्यां नवराज महाराज स्थापना यायेगु वा छु छु मनय् वल, अन न्हापा मदु मदुगु कथंया संरचनात दयेकेबियाः व थायया इतिहास हे हुयावनीगु कथंया ज्या अन जुइके बी मज्यू । सक्व देय् धयागु नेवाः संस्कृति संपदाया शहर खः ।

थ्व संपदाया शहरयात धात्थेंगु संपदा सहर कथं ल्यंका तयेगु ज्या नं थौंया पुस्ताया कर्तब्य खः । संपदा व संस्कृति धयागु नेवाःतय् जक मखु नेपाल देशया हे गौरवया खँ खः । द्यः, देगः, सत्तः, फल्चा, ल्वहँहितिपुखूपुलां छें, लायकू, आदि सकतांया संरक्षण व संभार याना तयेगु व जथाभावी ढलान व कंक्रिटया अनावश्यक न्हू संरचनात दयेकाः संपदा संस्कृति नष्ट याके मबीगु खँय् नं शंखरापुर नगरपालिका नापं सक्वया सकलें मनूत सचेत व सजग जुइ फयेमाःगु दु ।

थुथाय् सक्व इन्ला त्वालय् अनया पुलांगु लायकू जुयाच्वंगु थासय् सक्व-शंखरापुर नगरपालिकाया भवन दयेकेज्या न्ह्याना च्वन धयागु खँय् नं संपदा प्रेमीत चिन्तित दु ।

जितः बांलाक लुमं २०२४/२०२५ सालया खँ खः, पंचायतया इलय् अन पुखुलाछि गाउँ पंचायत भवन दयेकेज्या जूबले उत्खनया झ्वलय् अन गनं मदु कथंया ततःपाःगु अप्पात लुयावःगु व उगु भवन दयेज्याय् पिनं छपा अपा तकं हये म्वायक अन म्हुयाः पिदंगु अप्पां हे जक पंचायत भवन दनेज्या क्वचायेकूगु खः ।

उबलयया पंचायतया नेतृत्वं उगु थायया ऐतिहासिक महत्वयात ध्यान मतःगु व नेवाः संस्कृति व संपदा महत्व थुइकं वा मथुयाः अन लुयावःगु अप्पा लगायत उत्खननय् लुयावःगु साम्रगीतय् अध्ययन अनुसंधान यायेगु वा याकेगु थें इतिहास मालेगुपाखे छुं ध्यान मब्यूसें न्हूगु पंचायत भवन धस्वाकेज्या जक क्वचायेकूगु खः । व छगू इतिहास हुया छ्वये कथंया तःधंगु गलती खः । अज्याःगु गलती हानं हानं लिसा मकाःसा ज्यू धयागु सक्वया संस्कृति व संपदा प्रेमीतय् मनसुवाः खः ।

लसताया खँ थुथाय् येँ, यल, ख्वप, किपू, थिमि लगायत थीथी नगरपालिकयाया नेवाः नेतृत्वं न्हापा न्हनेधुंकूगु वातने धुंकूगु द्यः, देगः, सतः, फल्चा, ल्वहँहिति, पुखू, पुलां छें, लायकू आदि मात्तुमालाः पुनर्णिर्माणया ज्या न्ह्याकाः नेवाः संस्कृति व संपदा म्वाकेगु ज्या न्ह्याका वयाच्वंगु दु ।

सक्वय् नं २०७२ या भुखाय् ब्वयाः थुखे थनया संस्कृति व संपदा बांलाकेगु आपालं ज्या थनया नगरपालिकया नेतृत्वं याना वयाच्वंगु खः । थ्व तसकं च्वछाये बहःगु ज्या खः । सक्व नगरपालिकाया नेतृत्वयात थ्व खँय् झीसं आपालं सुभाय् देछायेमाः ।

तर दुःखया खँ सक्वया संस्कृति व सम्पदा बांलाकेगु आपालं ज्या याना वयाच्वंगु नगरपालिकया नेतृत्वं इन्ला त्वालय् पुलांगु लायकू जुयाच्वंगु थासय् पुलांगु लायकू दरवार हे धस्वाकेगु अवरसयात छखे चीकाः सक्व-शंखरापुर नगरपालिकाया न्हूगु भवन धस्वाकेगु ज्या जुयाच्वन धयागु न्यनेमाल ।

सक्वया बज्रयोगिनी जात्रा नापं दँयदसं माधव नारायणया धलं दनेगु इलय् तकं थीथी धार्मिक ज्याखँ जुइगु थुगु लायकूया महत्व व इतिहास थुकिं हुयाछ्वइगु जकं मखुला धयागु चिन्ता सकसितं जुइगु स्वाभाविक खः । धात्थें ला पुखूलाछि गाउँ पंचायतया भवन दयेके स्वया न्ह्यवः अन गज्याःगु लायकू दरवार दुगु खः धयागु अन्वेषण यानाः पुलांगु इतिहास पिब्वये कथंया लायकू दरवार दयेकेज्या जूगु सा थौंया नगरपालिकया नेतृत्वया बुद्धिमत्ता जक मखु, दुरदर्शिता नं पिज्वइगु खः ।

नगरपालिकया न्हूगु भवन ला न्ह्याथाय् दयेकूसां ज्यू, तनावंगु पुलांगु लायकू दरवार हे अन धस्वाकेगु ज्या जूगु खःसा इतिहास ल्यंकेगु ज्या जुयाः उकिया महत्व हे मेगु जुइगु खः । मेगु ग्यानापूगु खँ धयागु सक्व देय् जःखःया उर्बर भूमि दक्वं भ्रष्टाचार व हाकूगु धनं तमिपिं सक्व पिनेया राजनीतिक नेतात व भूमाफियातयसं कब्जा यानाः धमाधम जग्गा प्लटिंग याना यंकाच्वंगु धयागु दु ।

दयाच्वंगु पुलांगु शहर वस्ती दुने त्वनेगु लः लगायत जनतायात सुख सुविधा बीगु छुं ज्या यायेमफूगु सरकारं हावादारि स्मार्ट सिटि वा स्याटालाइट शहर वा रिंगरोड आदि धया हयाच्वंगु धयागु स्थानीय जनतायात झंगः ल्हायेगु खँ खः ।

नेवाःतयत थगु थासं विस्थापित यानाः नेवाः संपदा संस्कृति नष्ट यायेगु कुनियतं जाःगु षडयन्त्र खः । सरकारया थज्याःगु अविबेकि ज्या दिकेगु नं थौंया तःधंगु आवश्यकता खः । थुखे सक्ववासि सकस्यां इलय् माःकथं पलाः च्वयेके हथाय् जुइधुंकूगु दु ।

Detail page ad