arin JS
Home page Ad

रमा कर्णजितयात धर्मादित्य धर्माचार्य पत्रकारिता सिरपा

Jheegu Sah – Rajeev Rajopadhyaya,    २०७९ जेठ १, आइतबार    वर्गीकृत राष्ट्रिय

नेपालभाषा पत्रिका “बुद्धधर्म व नेपालभाषा” प्रकाशन यानाः मातृभाषा पत्रकारिता न्ह्याकादीम्ह न्हापांम्ह मातृभाषा पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्यया १२० क्वःगु  जन्मजयन्ती व ९७ दँ न्ह्यः  पिदंगु उगु पत्रिका प्रकाशनयात लुमंकूसें हनावयाच्वंगु   मातृभाषा पत्रकारिता दिवस  थुगुसी ७ क्वःगु ज्याझ्वः तःजिक क्वचाःगु दु ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू, यल कचाया ग्वसालय् जुउगु उगु ज्याझ्वलय् नेवाः देय् दबूया नायः पवित्र बज्राचार्य मूपाहाँ कथं झायादीगु खः ।

यल कचाःया नायः सागर महर्जनया सभानायसुइ जूगु उगु ज्याझ्वलय् छ्यान्जे बिकास मालिं लसकुस यानादिल ।

मातृभाषा पत्रकारिता दिवसया लसताय् जूगु उगु ज्याझ्वलय् नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया केन्द्रिय नायः सुरजबीर बज्राचार्य , अग्रज सिने पत्रकार विजयरत्न असंबरे,

गुथि संस्थानया प्रमूख प्रशासक किरन शाक्य ,  धर्मादित्य धर्माचार्यया छेँय् जः जयकर वैद्य व मूपाहाँ पबित्र बज्राचार्यं धर्मादित्य धर्माचार्यया कर्म, ब्यक्तित्व व योगदानया बारे  थः थःगु नुगः खँ तयादिल ।

थ्वहे ज्याझ्वलय्  धर्मादित्य धर्माचार्यया प्रचारनापं नेपालभाषा, संस्कृति, परम्परा, अधिकार अले मातृभाषा पत्रकारिता ख्यलय् योगदान यानादीपिं पत्रकारपिन्त लःल्हानावया च्वंगु धर्मादित्य धर्माचार्य पत्रकारिता सिरपा थुगुसी काभ्रेया वरिष्ठ पत्रकार रमा कर्णजित (ताम्राकार) यात  लःल्हागु खः ।  

नेपालभाषा, संस्कृति, सम्पदा, अधिकारया खँय् पत्रकारिताया माध्यमं सः तयाः वयाच्वंगु नेवाः पत्रकार तयेगु संगठनपाखें जूगु  मातृभाषा पत्रकारिता दिवस हनेज्या यात छगू उल्लेखनीय ज्याझ्वः खः धका वक्तापिन्सं धयादिल ।

 

Detail page ad