arin JS
Home page Ad

भाषा आयोगयात नेपालभाषा एकेडमिया सुभाय्

Jheegu Sah – Bijay Ratna ,    २०७८ भाद्र २४, बिहिबार    वर्गीकृत राष्ट्रिय

भाषा आयोगपाखें नकतिनि नेपाल सरकारयात लःल्हाःगु प्रतिवेदनय् बागमति प्रदेशय् सरकारी ज्याखँय् औपचारिक ल्याखं छ्यलाबुला यायेगु कथं नेपालभाषा उपयुक्त धकाः गुगु खँ सिफारिश याःगु दु उकियात कयाः नेपालभाषा एकेडमिं अतिकं सकरात्मक धकाः च्वछासें आयोगया उगु प्रतिवेदनयात लसकुस याःगु दु ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कथं नेपाः देया शासन संरचनाय् वःगु राजनीतिक ह्यूपाःया झ्वलय् उकथं भाषिक अधिकार सुनिश्चित यायेगु कुतः जुइमाः धकाः भाषा आयोगया जिम्मेवार पदाधिकारीपिं नापं औपचारिक ल्याखं च्वनाः थुगु नेपालभाषा एकेडमिपाखें थःगु आधिकारिक धारणा न्ह्यब्वयेगु व माःगु सहलह जूगु खँ थन लुमंकाच्वना ।

थुगु एकेडमिं न्ह्यब्वःगु थीथी सुझावत मध्ये नेपालभाषायात प्रादेशिक सरकारया ज्याखँय् आधिकारिक छ्यलाबुलाय् हयेमा धैगु नं छता मू खँ खःसा राज्यपाखें आयोगया थुगु सुझावयात याकनं ब्यवहारय् नालेत माःगु पलाः ल्ह्वनेगु ज्या जुइ धका नेपालभाषा एकेडमिया सदस्य सचिव मल्ल के सुन्दरं भलसा दु धका धयादीगु दु ।

नेवाः समुदायया मांभाय् नेपालभाषा थें देय्या मेमेगु समुदायपाखें छ्यलावयाच्वंगु थीथी भाय्यात नं थीथी प्रदेशया आधिकारिक ज्याय् नालेत भाषा आयोगपाखें याःगु सिफारियात कयाः थुगु एकेडमिपाखें आपालं लसता प्वंकागु जुल धका नं सदस्य सचिव मल्लं न्ह्यथना दिल । विशेषतः नेपालभाषायात सरकारी ज्याखँय् छ्यलेगु सम्बन्धय् गुगुं नं सम्वन्धित निकाययात छुं नं कथंया ग्वहालि व सुझाव माःसा नेपालभाषा एकेडमिपाखें माःथाय् माःकथं ग्वाहालि यायेत तयार दु धका वयकलं न्ह्यथना दिल ।

                                                    

                                                                       

 

Detail page ad