arin JS
Home page Ad

देपां बिइ धाइम्ह कलाकार मानकृष्ण वावा मन्त

Jheegu Sah – Bijay Ratna ,    २०७९ भाद्र २८, मंगलबार    वर्गीकृत मनोरञ्जन

नेपालभाषाया संकिपाख्यलय् देपां बिइमाम्ह धका चर्चितम्ह कलाकार मानकृष्ण वावा मन्त धइगु बुखँ वःगु दु ।

 निर्देशक सुरेन्द्र तुलाधर लिसे सतिम्ह कलाकार वावाया अन्त्येष्टि येँया शोभा भगवति श्रदाजलि कथं छघौ तयाः अनं जोगीपायचा च्वंगु कपाली समाधिस्थलय् कपाली परम्परा कथं हिनय् १२.३० ताः इलय् क्वचाःगु दु । 

 

 निर्दशक तुलाधरया " ख्वताबजि ”सिरियलय् म्हितुगु इलय् कलाकार वावां न्ववागु खँत्वा (डाइलग) देपां बिइमाम्ह तसकं येकुगु खःसा अनंलिपा कलाकार वावाया म्हसिका हे देपां बिइमाम्ह जुया वंगु खः ।

 कलाकार वावां जिपिं बदमाश मखु, निर्देशक रामकृष्ण खडगीया कृषा गौतमी लगायतया संकिपाय् म्हितुगु दुसाः " थ्व ला ग्यानापु स्टायल” संकिपाय् ला मेनरोल कथं भिलेन जुया म्हितुगु खः।

 निर्देशक तुलाधरं कलाकार वावायात हे मेनरोल कया दयेकेगु ग्वसाः ग्वगु " लुँया तक्मा ” या तःजिक मुहुर्त जुउगु खःसां शुटिङ्ग धाःसा मन्ह्यानिगु संकिपा खः । कलाकार वावा संकिपाया कलाकारया नापनापं जनबहाल भजन मण्डलया छम्ह सकृयम्ह व्यक्तित्व खः । संगीतय् नं नुगः क्वसाम्ह कलाकार वावा म्येहालामि सलिल सुन्दर तुलाधरया " खः थें मखु थें ” खँग्वः या  म्येया लय् चिनामि नं खः ।

 यक्वःहे प्रतिभांजाम्ह कलाकःमि मानकृष्ण वावा ताः ई निसें म्हंमफया च्वम्ह खः । वयक थथे मत्यवं मदुबले नेपालभाषाया संगीत व संकिपाख्यलय् तधंगु घाः लाःगु दु । वयकया सुगति व निर्वाणया कामना यासे सुखावति भुवनस बासं च्वनेमा धका प्रार्थना याना । 

 
 
Detail page ad