arin JS
Home page Ad

ईया किचलय् चिबाखं मुना पिदन

Jheegu Sah – Bijay Ratna ,    २०७८ कार्तिक २५, बिहिबार    वर्गीकृत साहित्य

 कुतः पिकाक ख्वपया ग्वसालय् ख्वपया भक्तपुर पार्टी भेन्युइ जूगु छगू ज्याझ्वलय् बाखं च्वमि हरिगोबिन्द भोमीया  ईया किचलय्  नांयागु  नेपालभाषाया चिबाखं मुनाया पितब्वज्या जुउगु दु  ।
वरिष्ठ आख्यानकार भाषाथुवा मथुरा साय्मिं उगु सफूया पितब्वज्या यानादीगु खः ।  पितब्वज्या ज्याझ्वलय् वय्कलं देसय् न्ह्यानाच्वंगु एकल भाषा नीतियात त्वाथलेत न्हापां थःगु भाषां खँ ल्हायेगु, थःगु भासं च्वयेगु व ब्वनेगु निरन्तर रुपं अभ्यास यानाच्वनेमाःगु खँ कनादिल । वय्कलं सुंक च्वन धाःसा झी झन् लिउने लाइ धयादिसें थः थःगु थासं सकसिनं कुतः यायेमाः धयादिल ।
कुतः पिकाकया कजि विमल ताम्राकारया  सभानायसुइ जूगु विमोचन ज्याझ्वलय् प्राज्ञ ध्रुव मधिकर्मिं उगु सफूया समीक्षा यानादिसें मनूतय्के कमजोरी दयाच्वनी, तर उकियात न्हंकेगु निंतिं च्वमि साहित्यकारपिन्सं लँ क्यना बिइमाःगु खँ कुलादिल । निबन्धकार व समालोचक पूर्ण  काजी ताम्राकारं नेवाः आन्दोलनया प्रभावं नं आपालं च्वमि लेखक तयार जुयाच्वंगु खँ कनादिसें साहित्य सिर्जनां ताः ई तक भाषा म्वानाच्वनीगु खँ कनादिल ।
चिबाखं च्वमि श्याम आशां नं भिन्तुना न्वचु बियादीगु ज्याझ्वलय् च्वमि हरिगोबिन्द भोमीं पितब्वज्या जुउगु थःगु सफूपाखें छपू  बाखं  ब्वना  न्यंकादिल । ज्याझ्वलय् लुँ ध्वाखा स्वलापौया प्रकाशक विष्णुकेशरी ताम्राकारं लसकुस यानादीगु खःसा विमोचन समारोह मय्जु हसना लवजुं न्ह्याकादीगु खः ।
Detail page ad